Μετατρέψτε άδεια μπουκάλια σε δάδες

Μια πανεύκολη και οικονομική τεχνική

Τι θα χρειαστείς:
1 πακέτο δαυλούς
2 μπουκάλια κόκκινο φωτιστικό πετρέλαιο
12 δεματικά
6 μπουκάλια κενά

Ακολουθήστε αυτά τα πανεύκολα βήματα!